Govor mržnje nije feedback

Sve češće se susrećemo s razni komentarima govora mržnje na blogovima, youtube-u, raznim portalima, facebooku i sl. Osim spomenutog govora mržnje i negativnih komentara, oni mogu biti i pozitivni.

Pozitivni komentari nas hrane pozitivom, ponosom, osjećajem da je netko prepoznao poantu objavljenog članka/videa i potiče autora još više na rad.

Negativni komentari najčešće obeshrabruju, postavljaju pitanje sumnje, stvaraju osjećaj nezadovoljstva, tu spada i govor mržnje.

Poznata je izreka feedback feed you (povratna informacije te hrani) ali često zaboravljamo da komentar nije pravi feedback.

Feedback ( povratna informacija) je svaka poruka (reakcija) koju slušač šalje govorniku, za vrijeme i nakon razgovora, može biti svjesna i nesvjesna, verbalna i neverbalna.  Feedback je konstruktivna povratna informacija, koja potiče na razmišljanje, a na kraju osoba (grupa) kojoj je upućena odlučuje želi li prihvatiti ili odbiti povratnu informaciju.

 Govor mržnje nije i nikad neće biti feedback. Sljedeći put kada vidite govor mržnje u komentaru sjetite se toga i recite nije :): smiješno.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *